HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanleveren clubnieuws  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 8
 Arbitrage  Aantal vragen: 2
 Clubfuncties  Aantal vragen: 10
 Clubinfo  Aantal vragen: 2
 Helpdesk  Aantal vragen: 10
 Hockey  Aantal vragen: 7
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Clubinfo
Hoe is de vereniging georganiseerd? 
Momenteel kent het bestuur van HOD (Hockey Ons Devies) de volgende functieverdeling en organisatie:
Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Bestuurslid Facilitair, Bestuurslid Hockey Technisch, Bestuurslid Junioren. 

De actuele namen en telefoonnummers zie je op de website onder Informatie- Organisatie.

 
Verzekeringen 
HOD is via de KNHB verzekerd voor ongevallen. Deze collectieve ongevallenverzekering geeft een aanvullende dekking geeft bij medische kosten als gevolg van ongevallen bij trainingen en wedstrijden. Alle leden vallen onder deze verzekering. Aanvullend betekent in dit geval: voor zover je eigen verzekering de kosten niet of niet voldoende dekt.
Ook voor schade is een aanvullende dekking.