HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanleveren clubnieuws  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 8
 Arbitrage  Aantal vragen: 2
 Clubfuncties  Aantal vragen: 10
 Clubinfo  Aantal vragen: 2
 Helpdesk  Aantal vragen: 10
 Hockey  Aantal vragen: 7
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Clubfuncties
Accommodatiecommissie ([email protected]
De accommodatiecommissie houdt zich bezig met alles wat hockey mogelijk maakt en daarnaast het verblijf in en rond het paviljoen fysiek zo aangenaam mogelijk maakt. De commissie draagt zorg voor: mankementen aan het speelveld, de omheining, de kleedkamers en het kantinegedeelte van het paviljoen. Zij komt met ideeën en concrete verbeteringen in bouwtechnische aspecten van het clubhuis, zorgt voor vervanging van kapotte ramen enz. enz. Bovendien is de commissie een meldpunt voor storingen en defecten die zich aan de totale accommodatie en het complex voordoen, bijv. de lichtinstallatie. Deze commissie heeft tevens de zorg voor het doen of laten uitvoeren van schoonmaakwerk en onderhoudswerkzaamheden in en buiten het paviljoen.
 
Evenementencommissie ([email protected]
Naast het spelen van hockeywedstrijden en het volgen van trainingen is het sociale en gezellige teamgebeuren minstens zo belangrijk. Het organiseren van toernooitjes, feestelijke activiteiten,  enz. behoort tot de activiteiten van deze commissie.
 
Voor leuke ideeën en suggesties voor bijvoorbeeld feesten of activiteiten, is de commissie altijd te benaderen.

 
Horeca- en Barcommissie ([email protected]
H.O.D. heeft sinds enkele jaren speciaal daartoe opgeleide krachten achter de bar. Deze krachten worden op drukke tijden bijgestaan door een commissie van A junioren en seniorleden die voor het totale horeca- en bargebeuren samen zorgdragen. Naast de barbezetting, drank  en consumptieverkoop en het schoonhouden van bar en keuken zijn hier diverse andere kleine taken van belang. Ook bij de grotere activiteiten zoals toernooien wordt de commissie ingeschakeld.  
Ledenadministratie ([email protected]
Alle leden en nieuwe leden worden door de ledenadministratie ingeschreven en doorgegeven aan de teambegeleiders en coördinatoren van jeugdcategorieën. Zij ontvangen jaarlijks een overzicht van te betalen contributies en daarnaast correspondentie van het bestuur.

Aanmeldingsprocedure:
Als nieuw H.O.D. lid schrijf je je in bij het secretariaat en betaal je inschrijfgeld. Als aan de formaliteiten is voldaan ontvangt het H.O.D. lid een digitaal informatieboekje.


 
Materiaalcommissie voor keepers- en hockeyspullen ([email protected]
Deze commissie koopt namens de club nieuwe keepersmaterialen en hockeyspullen in. Zij beheert deze en geeft deze uit aan teams c.q. aanvoerders en/of coaches. Aan het eind van ieder seizoen neemt zij de spullen weer in na een zorgvuldige inventarisatie. Zodoende blijven de spullen in eigendom van de vereniging en wordt onderhoud en vervanging het beste gewaarborgd. Te denken valt hierbij aan keepersmaterialen zoals training en wedstrijdballen, trainingshesjes, pylonen, netten, vlaggen, zaalhockeyballen en –materialen.


 
Redactie website, Facebook etc ([email protected]
De redactie verzamelt en verwerkt de kopij bestaande uit wedstrijdverslagen, uitslagen en competitiestanden maar ook uitnodigingen voor activiteiten, feesten en oproepen voor activiteiten en andere relevante informatie. De kopij wordt geplaatst op de website, Facebook, Istagram of Twitter.

Kopij kan via de mail worden aangeleverd, liefst voorzien van een foto (jpg). De redactie update de informatie meerdere malen per week.

Commerciële informatie van derden wordt in principe niet op  de website geplaatst.
 
Scheidsrechterscommissie ([email protected]
Deze commissie verzorgt de scheidsrechtersactiviteiten binnen de vereniging. Specifiek houdt dit in: wekelijkse teams/scheidsrechters aanwijzen die een fluitbeurt hebben evenals diegenen die de wedstrijden dienen te leiden (jongste jeugd). Boete en sanctieregeling voor het niet komen opdagen. Daarnaast verzorgen zij de scheidsrechterscursussen en de spelleidercursussen binnen de vereniging. Zie ook het 'Verenigings Arbitrage Plan' onder documenten. 
 
Sponsoring /bordsponsoring en Algemene PR ([email protected]
De commissie tracht voor de hockeyactiviteiten en verenigingsactiviteiten van H.O.D. bijdragen van sponsoren en hoofdsponsoren te vinden d.m.v. het aanbieden van sponsoruitingen zoals reclameborden, materiaal –en teamsponsoring om zo de inkomsten voor de vereniging te verhogen.
H.O.D. kent momenteel een hoofdsponsor, die een substantiële financiële bijdrage levert aan de vereniging. 

Daarnaast heeft H.O.D. partners en diverse andere sponsoren, die aan een team of clubactiviteit hun bijdrage leveren. Alle sponsoren zijn vermeld op onze website. Bij alle potentiële sponsoren vindt er een intake plaats voor optimale duidelijkheid voor de rechten en plichten van de sponsor en de club. Bovendien krijgt iedere sponsor een contract dat aangeeft wat de club voor de sponsor kan betekenen. 
[email protected] 
Het wedstrijdsecretariaat is de spreekbuis en spil binnen de vereniging wat betreft de organisatie van de wedstrijden in competitieverband en vriendschappelijk verband.
binnen onze verenigingen is dit:


Het wedstrijdsecretariaat plant alle wedstrijden in en geeft informatie door over speeldata, tijden, plaatsen, routes, kortom alles wat teams nodig hebben om te hockeyen. De wedstrijdcommissaris onderhoudt alle contacten met andere hockeyverenigingen c.q. tegenstanders over aanvang van de wedstrijden en eventuele wijzigingen daarin.

Wijzigingen in competitieverband zijn vrijwel niet mogelijk en aan strikte regels gebonden maar verzoeken moeten in elk geval altijd via het wedstrijdsecretariaat lopen.

Afgelastingen van uitwedstrijden worden via het wedstrijdsecretariaat aan betrokkenen teams binnen de vereniging doorgegeven.

Ook het reserveren van velden loopt via de wedstrijdsecretaris.

 
Zaalhockey ([email protected]
De zaalhockeycommissie organiseert alles rondom zaalhockey in de winter, 

De H.O.D. Air Dome wordt gedurende de zaalcompetitie geplaatst op veld 8b, direct achter het clubhuis. Voor aanvang van de lentecompetitie wordt de hal weer afgebroken en opgeslagen voor het volgende seizoen.

Wat betekent dit voor H.O.D.:
  • Twee volwaardige zaalvelden in de HOD Air Dome.
  • Deelnemende teams aan de zaalcompetitie hebben de mogelijkheid wekelijks te trainen op eigen terrein.
  • Alle thuiswedstrijden van de zaalcompetitie op eigen terrein.
  • Mogelijkheid voor 6- of 8-tallen om deel te nemen aan de zaalcompetitie.
  • Trainingscapaciteit gedurende de wintermaanden voor de Benjamins en Funkey.
  • Horeca faciliteiten beschikbaar in het vertrouwde H.O.D.-paviljoen.