HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Contributie

Het verenigingsjaar bij HOD loopt van 1 augustus tot en met 30 juli. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.


De bedragen voor 2023-2024 zijn vastgesteld op de ALV van 23 juni 2023. Ten opzichte van seizoen 2022-2023 zijn deze verhoogd met de CBS-index (10%).


Contributiegelden seizoen 2023-2024

Veldhockey

 

H1/D1

349

Senioren

349

O18- junioren

294

O16-junioren

294

O14-junioren

294

O12-junioren

237

O9-junioren

196

O8-junioren

154

Benjamins

154

 

 

Trimhockey

196

Trainingsleden Senioren

196

Trainingsleden Junioren

154

 

 

Hockeyschool

0

Funkey

0

 

 

Zaalhockey

 

Zaalhockey Senioren

117

Zaalhockey Junioren (11-tallen)

117

Zaalhockey Junioren (O10)

87

 

 

Algemeen

 

1e lijnsbijdrage*

55

Inschrijfgeld

39


*) Alleen voor Heren 1, Dames 1, O18-1, O16-1 en O14-1.

De contributie wordt - automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is - jaarlijks op 1 augustus, gewijzigd op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer van het voorgaande jaar volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de bepaling daarvan wordt de contributie naar boven afgerond op hele euro’s.


Verdere regels met betrekking tot de betaling van contributie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.


Contributie betalen
De contributie kun je op twee manieren voldoen: per overboeking of per automatische incasso. Bij betaling door middel van automatische incasso, wordt het contributiebedrag van je rekening afgeschreven, mits je ons daartoe gemachtigd hebt.Indien een machtiging is afgegeven wordt voorafgaand aan de inning van de contributiegelden een mededeling verstuurd.

Indien geen machtiging is afgegeven wordt een factuur toegezonden met daarop een betalingstermijn van 21 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinneringsfactuur verstuurd waarbij € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht wordt. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering uit handen gegeven waarbij incassokosten in rekening worden gebracht.


Gespreide betaling
Onder de voorwaarde dat een machtiging tot automatisch incasso wordt afgegeven is op verzoek gespreide betaling van de contributie mogelijk. Het verzoek dient voor afloop van de betaaltermijn van de contributiefactuur aangevraagd te worden bij de penningmeester [email protected]. Gespreide betaling betreft standaard vijf termijnen. Bij een gespreide betaling wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.


Facturering
Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven vindt facturering elektronisch plaats met verzending naar het door je opgegeven e-mail adres. Facturering vindt plaats medio augustus en verder zo spoedig mogelijk na aanmelding. Bij aanmelding gedurende het seizoen vindt de volgende tijdevenredige berekening plaats:

  • Aanmeldingen tot 1 november 100%
  • Aanmelding tussen 1 november en 31 december 75%
  • Aanmelding tussen 1 januari en 1 april 50%
  • Aanmelding na 1 april 25%


Parttime hockey
De parttime regeling geldt voor leden die maximaal de helft van het aantal officiële competitiewedstrijden dat een seizoen telt spelen. Voor parttime leden geldt een korting van 25% op de contributie.


Gezinskorting
Het derde en volgende gezinslid ontvangt 25% korting op zijn/haar contributie. Als volgorde wordt aangehouden: senioren, jeugd O18-O16-O14, en jeugd O12-O10.

In de berekening van het aantal leden per adres worden niet meegeteld: trainingsleden, trimhockeyers, parttime leden, O8-jeugd, Benjamins. Voor zaalhockey geldt geen kortingsregeling. Gezinskorting wordt berekend op basis van de situatie op 1 augustus.


Voor vragen over contributie kun je je wenden tot de penningmeester ([email protected]).